Arxiu d'etiquetes: fundació agrupació mútua

Subvenció de la Fundació Agrupació Mútua per crear una brigada de muntatge de bicicletes

Astres_Agrupacio_Mutua_bicicletes_2013

La Fundació Astres ha rebut una subvenció de per un import de 2.000 € destinats a la creació d’una brigada de muntatge de bicicletes.

La Fundació Astres va presentar el projecte “Creació d’una nova brigada dedicada al muntatge de bicicletes amb persones amb diversitat funcional” a la convocatòria de d’ajuts a entitats de la Fundació Agrupació Mútua.

El projecte consisteix en la creació d’una brigada de 7 persones amb diversitat funcional, més un oficial de brigada amb experiència en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual. Aquesta brigada podrà entrar a formar part d’una empresa d’inserció que realitza el muntatge integral de bicicletes, assumint el muntatge dels elements petits de la bicicleta, que sempre cal tenir en estoc per tal que la cadena de muntatge no s’aturi.

Manillars, pedals, cobertes de rodes, etc. requereixen d’un premuntatge inicial, tasca que desenvoluparà aquesta nova brigada, i sense tenir tots aquests elements preparats no es pot començar la producció o aquesta s’endarrereix. La creació d’aquesta brigada, doncs, representa una millora en la cadena de muntatge de bicicletes de l’emrpesa d’inserció.

A banda de desenvolupar aquesta tasca, la creació d’aquesta brigada de muntatge de bicicletes dóna una resposta laboral de qualitat a persones treballadores amb divesritat funcional, alhora que permet treballar les seves habilitats laborals “in situ”, participant i integrant-se en un entorn laboral real.

Aquest any 2013 la Fundació Agrupació Mútua ha destinat 65.000 € a ajuts a entitats socials que han presentat projectes adreçats a la gent gran, a la infància i a les persones amb discapacitat.

A la convocatòria, d’àmbit estatal, s’han presentat un total de 443 projectes, 29 dels quals, entre ells el de la Fundació Astres, han estat finalment subvencionats.