Coneixeu Fan News Club?

FanNewsEl passat 10 de setem­bre es va presentar en societat FAN News Club: la primera xarxa social de notícies, que vol ser un nou mitjà de comunicació multilingüe amb vocació social i amb l’objectiu d’internacionalitzar-se i competir amb facebook. Aquesta nova plataforma es nodridà tant de continguts periodístics que  generen una redacció pròpia com d’una sèrie de canals temàtics informatius que gestionaran empreses, organitzacions, entitats, escoles i clubs esportius.

El FAN News Club neix en dos formats: digital i en paper. El for­mat en paper de la xarxa es dis­tri­buirà en bici­cle­tes grà­cies a la con­trac­ta­ció d’una tren­tena de per­so­nes en risc d’exclusió a tra­vés d’una UTE social cre­ada per a l’ocasió. Albert Rosa, gerent de la Fun­da­ció ASTRES i Eina Activa Empresa d’inserció, va des­ta­car que el fet de dis­tri­buir més de 100.000 exem­plars “es una opor­tu­ni­tat i supo­sarà tot un repte”.

No deixeu de consultar aquesta nova eina!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield